WSTĘP DO KSIĄŻKI

„Ryzyko w działalności bankowej.
Nowe spojrzenie po kryzysie”

Książka Leszka Czarneckiego o ryzyku w działalności bankowej wymyka się łatwemu zaszeregowaniu. Nie jest to jedna z wielu popularnych dzisiaj publikacji wyjaśniających przyczyny kryzysu finansowego, a jednak nie sposób zaprzeczyć, że została zainspirowana kryzysem bankowym i zawiera szereg przemyśleń na temat jego przyczyn. Nie jest to też dziennikarska relacja z wydarzeń towarzyszących wielkim transakcjom, ale w wielu miejscach przedstawia tło decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez twórcę grupy Getin. Nie jest to jeden z życiorysów biznesowych sławnych menedżerów i przedsiębiorców, a przecież można doczytać się wielu osobistych komentarzy, opartych na doświadczeniach Leszka Czarneckiego, obrazujących przedstawiane tezy.

Nie jest to też praca naukowa z dziedziny ryzyka czy entropii. Tutaj jednak chciałbym podkreślić, że w odróżnieniu od wielu prac bazujących na szerokich statystykach i analizie ilościowej, stanowi ona istotne wyzwanie dla środowisk uniwersyteckich i specjalistów z dziedziny regulacji sektora finansowego. […].

Inspirujące jest również zastosowanie pojęcia entropii do analizy ryzyka w banku, pojęcie to jest także centralne dla rozwijanej tezy. Ten prosty zabieg intelektualny przywraca wiarę w powrót zdrowego rozsądku do analizy finansowej, zmanierowanej w ostatnich latach przez stosowanie kontrariańskich, paradoksalnych i przekombinowanych metod, dalekich od praktyki działalności biznesowej, ciągle korzystającej z intuicyjnych sposobów podejmowania decyzji.

To zaskakujące, że dopiero książka Leszka Czarneckiego stanowi pierwszą próbę środowisk biznesowych Nowej Europy dołączenia do światowej dyskusji na temat przyczyn kryzysu finansowego. Wnosi świeże spojrzenie przedsiębiorcy bankowego niezmanierowanego „dworską” etykietą sformalizowanych zarządów i rad nadzorczych. Pozostaje mieć nadzieję, że dyskusja na temat przyszłości banków rozwinie się w oparciu o zdroworozsądkowe podejście zaproponowane w książce.

Jacek Chwedoruk
Managing Director of Rothschild
Head of Financial Institutions in Central and Eastern Europe

RECENZJE

To bardzo interesująca książka. Przede wszystkim dlatego, że jej autorem jest biznesmen i bankowiec, który po pierwsze osiągnął sukces, po drugie zastanawia się nad przyczynami tego sukcesu, po trzecie analizuje przyczyny tryumfów i porażek innych uczestników rynku, a po czwarte, i być może najważniejsze, gotów jest podzielić się swoimi doświadczeniami i wnioskami. Ważne też, że książka napisana jest prostym i barwnym językiem oraz że tłumaczy podstawowe pojęcia bankowości, może być więc ciekawa i zrozumiała nie tylko dla ludzi z branży, ale również dla wszystkich, którzy interesują się tą tematyką.

Przekonujący i zrozumiały jest opis mechanizmów, które spowodowały kryzys finansowy w 2008 roku. Interesujące są też spostrzeżenia sugerujące, że mechanizmy te znów się odradzają – na przykład „pompowanie” wartości aktywów pomimo złych doświadczeń z przeszłości. Trafna jest konstatacja, iż nie są w stanie temu zapobiec zaostrzone parametry ani reguły bezpieczeństwa obowiązujące obecnie. Skłania to autora do poszukiwania rozwiązań, których zastosowanie faktycznie zminimalizowałoby ryzyko wystąpienia w przyszłości zawirowań, podobnych do kryzysu w roku 2008.

Jacek Socha
partner i wiceprezes PricewaterhouseCoopers w Polsce